Doelstelling

Stichting De Nieuwe Stilte heeft ten doel:

-met de organisatie van uitvaartactiviteiten een nieuwe, duurzame bestemming te geven aan cultureel erfgoed;
-het bereiken van openbaarheid en behoud van het cultureel erfgoed;
-het persoonlijker en toegankelijker maken van uitvaartactiviteiten;
-door het samenbrengen van cultureel erfgoed en uitvaartactiviteiten de sfeerbeleving van beiden te vergroten;
-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen van plannen en concepten en het vinden van een geschikte locatie voor de realisering van haar doelstellingen.